SYBOKWE

Clan Praise(s)

  • Rhadebe kaBhungane kaHlubi kaNasele ka Zulu kaMashwabada washwadela iinkomo nempondo, umzukulwana wamaNgxongo ooYem yem ooSophitsh, isizukulwana kaMazondo kaZiyeka kaSampu kaThambo lenyoka lihlaba elimzondayo  

Surnames