SXABAYI

Clan Praise(s)

  • Sango Khwayi Khwayi, Nyandeni, nyanda emnyama engathwalwa ngabafazi ethwalwa ngamadoda kuphela...Nzitha Thsathsanana Phathsela Mlungwana Mbebe Mncobeni, manyathela ngentsimbi kuqhawuke isiporo sabelungu

Surnames