SUKUDE

Clan Praise(s)

  • Sukude, Mkhondwana, Gxa eliphezulu, phesheya komlanjana mfazi obele lide , into encancisa umtana esemqolo, mbokodo egaya icumza, inyoka emnyama eyathi iswele umlindi yangena kowerhamba

    • mfazi obele lide elemyisela phesheya komlanjana...urharha orhalayo ongarhaleli nto yamntu orhalela iimpontshan zehagu kphela

Surnames