SUKAZI

Clan Praise(s)

  • Msime lomnyama wase Godlwayo,ondvuku tibovu ngokujikijela, onuka ngemlomo angayi etinyangeni, Mavundla owavundla nentaba iGodlwayo, Mbonani, Wena opuza ngenhla komfula ngoba ngentansi kugeleza igazi lamadoda. Wena kajuba elawela imozane laphindelela abanini baselibele. wena omuhle omhlayimbe onjengobudimba.

  • Sukazi mavundla ghembe lomngyama wase godlwako ntinti bovana wena wokjikijela mvovokatane

Surnames