SUKATI

Clan Praise(s)

  • Sukati msime lomnyama wasegodlwako bafakatana labageza ngelubisi abagezi ngemanti emfula Xoma mavundla wena lowabona lokuhle ngesheya kwemfula walibala

Surnames