STAMPER

Clan Praise(s)

  • Rhadebe, Mthimkhulu, Ndleb'entle zombini - ngakumbi eyasekunene eyatshiswa lilanga, Mashiya, Bhungane, Mashwabada owashwabadela inkomo neempondo zayo,  Hlubi, Ngele-ngele, Mafuzafulele njengelifu lemvula

Surnames