SONKWELE

Clan Praise(s)

  • Nxontsa ka Xesibe, uSabela uyabizwa emazibukweni, uBhulingwe kuvele imamba, uNtabazikude zikuMganu, uMalandelwa yintombi ithi ndizeke nokuba kungesipha samazimba xa ungasenankomo, uNondzaba, Mna nditsho uMatshaya ngenqawa ende abanye betshaya ngeenqaw'ezimfutshane. Nxaaanda ka Xesibe!!

Surnames