SONGWIQI

Clan Praise(s)

  • MPINGA,MBALA,SENZWA,NTOMNTWANA,MBOLOKOQOSHE,GXABA-GXABA,SINEKA,CETSHWAYO,MAWAWA

Surnames