SOKHELA

Clan Praise(s)

  • NZUZA ELIMCONJANEWENA NOZISHADA KAMAQHOBOZAMSHAZI MAHLOBOMAGODOLOZI KANTOMBI YEVILAKWANKOMO IKHALA NGOKUPHUNGA UMBALASokhela simhlophe okwezihlabathi zezulu, nina eneluke intambo ende yayofika ezulwini lapho isilima zingafikeli khona, Ncengeza kaNomagaga, Khathide kaMfokazi

Surnames