SOBETWA

Clan Praise(s)

  •  Awu! Khangela ubone izinto zikaMlambo, ZikaMbinga, zikaKhakhaza, ooNgcwabane,zikaBhinitha, amanqilo asekhaya kwaMadladla, kwaGocini, kwaNgoma into ezicula zingayeki!  

Surnames