SKOSANA

Clan Praise(s)

  • Skosana, thamani, schobo, schob' esibovu, schobo samanyala, magalela, magalela kamlanjwana, wena wagalela indoda ngantong' engabazwanga amagxolo asalela endodeni

  • UMhlanga, uNovaphi, uMsi, uNtutwana, uRamase, uMntungwa

  • Skosana sikaMusi kaMhlanga Komo ka Nanasi, uJali ka Thamana, Sitlhari Sobuso, Isichobo esimanyala, Ukunzi wako Gwazane wathapha ngathi uthapha umthangala kanti uthapha imbambo zendoda 

Surnames