SKHOSANA (ZULU)

Clan Praise(s)

  • Skhosana Musi womhlanga,nthuthu eyashunqa emhlangeni, izizwe zabikelana o silima ngamahashi inkomo ziphelile. uDumisa, ulinda mkhonto njengentsele.Bakasihlehla nyovana siye ntubeni,baka nakanaka siyasala.

Surnames