SIZIBA

Clan Praise(s)

  • siziba                                                              thobela                                                          ntini                                                                madlazonke                                                   msayigwa                                                       

  •   SIZIBA,  CHIBI,  MFULA,  MLAMBO,  Mdineka nhlabathi!  manzi!  Mlambo omkhuluongawela abantu,  Uwela zinkonjanezon’ezinamaphiko okubhabha zindizele phezulu   Wona owabulala umuntu engenacalangoba engeyon’ inhlambi  Nina basemachibini SIZIBA  Isiziba e si ngawomi amanzi,  Isiziba sa manz’ a philisayo,  NDWANDE,  MAPHISA,  ZWIDE KALANGA  SIZIBA   MLAMBO WE MPILO  DUMIZULU!!!!!!  

Surnames