SIYONGWANA

Clan Praise(s)

  • Dunjana, Minyela, Zengele, Thiyane, Nkomonde, Mwelase, Mahlangabeza, Linda, Buhlungu, Makhala, Sigolana, Dloyi, Nomphumela, Nongangana Nezalukazi, Malamlela, Malandela, Mweli, Zulu omkhulu ongalinganiyo nabafokazi ngoba yena ulingana nesibhakabhaka.........Qhubekani booZengele

Surnames