SITSHETSHE

Clan Praise(s)

  • Dala ooDala, Mnganu, aMabomvana, Mtat'ongangenwa zembe, IntozikaNteyi

  • Mfene, Msotho, Hlathi, Lisa, Jambase, Boltina, Shweme, Zilamkhonto, Gasitsheketshe mbona sembo

Surnames