SITHOLEBONGANI

Clan Praise(s)

  •   Sithole, Masangane!   Ngumavundl’ umlomo wezitha.   Siwumba sakobele esavuthwa   Amabele angakavuthwa sagogodela.   Yi-Farigi (Ingulube) yoMmango eyathi yehla   isinyeva entabeni ilitje lakulukutela.   NguMthembi sikaMasangane   Ngusikisiki nomhlaba   Yen’ owathi amaNgisi afikile   Wathi, “Ikomo ngibhej’ ukuyokufa nayo   sikisiki nomhlaba esihlengeleni sekhakha”   Ukuphela kwepi yamaNdebele namaNgisi   Ikomo yavela ngoSithole esihlengeleni.   Abanengi ikomo ngeyabo!   Mara ngathana ikomo yayisithi “Baba” emntwini   Yayakutjho kuSithole sikaMasangane   Yen’ ayisiza idliwa zizitha.   Ngathana ikomo iyathokoza,   Yayizakuthokoza uSithole sikaMasangane   Likhozi limavundla amanye asebunene,   datjha likaMatjhiyana, elatjhiy’ izinja   zibuthene ngomgijimo.   Mthembi sikaMasangane!  

  • SITHOLE. SAKA MASANGANA OWALAMULEL IKOMO IDLIWA ZIZINJA ..NGATHANA IKOMO KHA IKHULUMA BEYIZAKUTHI..BABA KU SITHOLE..MASANGANA

    • Sithole, Masangane! Ngumavundl’ umlomo wezitha. Siwumba sakobele esavuthwa Amabele angakavuthwa sagogodela. Yi-Farigi (Ingulube) yoMmango eyathi yehla isinyeva entabeni ilitje lakulukutela. NguMthembi sikaMasangane Ngusikisiki nomhlaba Yen’ owathi amaNgisi afikile Wathi, “Ikomo ngibhej’ ukuyokufa nayo sikisiki nomhlaba esihlengeleni sekhakha” Ukuphela kwepi yamaNdebele namaNgisi Ikomo yavela ngoSithole esihlengeleni. Abanengi ikomo ngeyabo! Mara ngathana ikomo yayisithi “Baba” emntwini Yayakutjho kuSithole sikaMasangane Yen’ ayisiza idliwa zizitha. Ngathana ikomo iyathokoza, Yayizakuthokoza uSithole sikaMasangane Likhozi limavundla amanye asebunene, datjha likaMatjhiyana, elatjhiy’ izinja zibuthene ngomgijimo. Mthembi sikaMasangane!

Surnames