SITHABANE

Clan Praise(s)

  •                                                                         SEHLABANE   SEHLABANE MARETILOGO MANTLHA MANGWE A FULAME!!!! NDI VHAVENDA MUTHO WA TENDE NDIA MEDZA MUHULO O KHONWA NGA SHAMBO RENE RI VHATHU VHA VHAU TSHISIMANE(SEDIBA) TSHA VHEMBE RINE VHA TSHIKHWITA TSHINONGA MMANE MUTHO A SA NGO FHARELELA DABI U YA WA MOKGALAKA WEE!!! MOTHO WA BO MOHALE MOHALEFAOHLE ORE NTLE ARE NTLONG A PHALA BO MATOME THATE YA SEEPE O REMA GA TEE A KOMA SEHLABANE WEE!!! KE SEHLOGOLO SA DIKWENA BAROKA MEETSE A PULA BAKONE BA NTSHI DIKGOLO MOKGALAKA WEE!!!! MOTHO A BOYAGO BOGALAKA HONE TSHISIMANE TSHA VHEMBE KE LEPSYIKA LE TSWALELA NGOPE A LE TSWALELE KGOMO FELA LE MARUMO LEA TSWALELA.   

Surnames