SINGWANE

Clan Praise(s)

  • Singwane Gwazela Mshika Hlab'ezinduna ushiye amathokazi Nkomo zilala ethafeni zindinga abelusi Nsika enkulu Esingaza Amakhosi.

  • Singwane,gwazela, hlabezinduna ushiye mathokazi khona azozalelana mshika, nkomozalala ethafeni ngokweswel'umelusi

Surnames