SILOLO

Clan Praise(s)

  • OoDontsa, oTshembe zinezitshele, OoNodludlu noDlabathi bathi akanamhlehlo kanti yimbambalala, Nonkosi, Msuthu, S'wahla, Ndukumkhonto... 

Surnames