SILO

Clan Praise(s)

  • oGamede abamabhacaGamede,Nogele,Chushela, Skhutyana, Nontsasa,Phosile,NontsivaNongindzi iWushe,Mjoli,Msikaba Ngonyama,Thole lesilo,Ludoda,Qubulashe ithole leBhaca ilibhaca ngokwaloGamede obomvu njenge ntolwane onompundu ziyadilika zingqandwa yingca/utshanionomlomo ndiyinkosiMadzikane kaZulu  

Surnames