SIKHOSANA

Clan Praise(s)

  • Sikhosana Ncama Diyede Msamkhulu Mahonqa owahonqela izinkomo ezamuka nabafokazane naloyo walandela ezakubo kunye namashoba azo. Somboni

  • Sikhosana Dludlu, Sikhosana Sika Musi kamhlanga, kunzi yako gwazana eyagwaza yazi nyikinya kwanga ithapha idaka kanti ithapha iimbambo zamanye amadoda. Mfazi wamabele amade owamunyisa umntana angale komlambo. Ikgotjha elimnyama amanye ayakhanya, Yikomo yako Nanazi.

  • Skhosana sika Musi, Musi ka Mhlanga, Dludlu, Jali, Tlarini, Dlomu, Buso, Hlahla,Masombuka, Nolenga......uLinda Mkhonto, uDumisa...idada elakha amanzi ngophiko lawa phalaza ebaleni, izizwe zabikelana...

  • Sikhosana, Mhlanga, Novaphi, Nolinda, Musi, Mhlanga ayihlangani ihlangana mhla kwezithebe, usikhumba sempisi asibetheli emhlangeni ngoba inkomo zikamgijimi zizobovuka. By Thabani Sikhosana umzukulu kaMgijimi

  • Sikhosana, somboni,msamkhulu, sonyathi, wena kavela,wena kafunwayo, mdombodi wajiki, mdombodi wamalengeni, abanye bathi ibambeni amanye bathi iyekeleni,ncama ,nyoni yawolimose , bathi sehlangayini sehla ngeyehla amanqe, mathanga amahle adinga ukwenziwa ....

  • By:

    Musi KaMhlanga.Mhlanga ayihlangani ihlangana ngezithebe.Mhlanga owahlahla uLundi lungena ndlela lwaba zindlela ndlela.Ncama,Msamkhulu,Somboni,Novaphi,Mabena,Mbuyisa,Ntuthwana, gwayimba, zitshe ezinhle zokubolekwa, Mphanda phanda, Nyoni zane mhla kwasha zolalaphi no,Mwelase, Nolinda, Mntungwa 

Surnames