SIGWEBELA

Clan Praise(s)

  • Sigwebea: Nondaba,Lawu,Lisela,Ndenze,Xabanis'abantu belungisa,Sdununu sensingizi,Malandelwa yintombi ithi ngizeke,Mdingane,Fulela wanethwa......

Surnames