SIGWAZA

Clan Praise(s)

  • mabhida, choko, julaza, nzamela, scgabhacgabha esnjengo bhedu, khohlwa elingali khohlwa elinye

Surnames