SIGUDLA

Clan Praise(s)

  • Sigudla, manjoma, mcuba, msangambe lomhlophe netinyawo takhe. Matal'inkhosi latala Mlambo. Buhlalu abuhlangani entsanyeni, kodvwa kuZangazanga (kwazangazanga) inkhosi yebesutfu buyahlangana. Magomba lasibandze lanhliziyo zibovu. Wena wakadlutjana wagadza esitjeni. nkomo tidla ekhaya teswela belusi.   or (Nelspruit) Sigudla, Shiba, tjani'budze, mafuyane, ncepheni, mdladla, meyiwa, ndzingila

  • Sigudla, Manjoma, Mcuba, Msangambe lomhlophe netinyawo takhe.Matal'inkhosi latala Mlambo.Buhlalu abuhlangani entsanyeni, kodvwa kuZangazanga inkhosi yebeSutfu buyahlangana.Magomba lasibandze lanhliziyo zibovu.Wena wakadlutjana wagadza esitjeni.Nkomo tidla ekhaya teswela belusi. or (Nelspruit)Sigudla Shiba, tjani'budze, mafuyane, ncepheni, mdladla, meyiwa, ndzingila

Surnames