SIGASA

Clan Praise(s)

  • Sigasa Mkhwane Mwelase Hlase NgwekaziMlalaz' omuhle. UMwelas' ongaweli ngezibuko owela ngezihlengele zomfula, kuhle kwenkungu yona ilala iqaqabuke. Mkhwane!

    • siyabonga Bhuti ,Kushoda osinda ngobethole ngoba obenkomo endala buyanuka.

  • Mkhwane, Mwelase, Ngwekazi, Maqandela, Nina bakwa gungo lovundla nomango, bakwa ndada zoku phosa, Bakwa nkunga ilala ibuye iqabuke, Bakwa nkomo nakababa yemuka, Bakwa Hlasi njengeSilo Baka Langalibalele, AmaNgwekazi amahle angaweli ngezibuko awela ngeempambuse zomfula, MaKhwane! aboSigasa ngamaHlubi

Surnames