SIDU

Clan Praise(s)

  • sidu,mgabhi,malangatshane,mashawushawu,mahambesosa,ndlela zinomswane,mthond'unenonigomba gaqelasunduz'ilangabibuso bezintombi zabantumosa lapha bekosa khona omunye ngayizolo,goba nkonjanesomthente

    • bomgabhi, this is MKHUBENI (0711803950).can we plse talk about this "...mthond'unenoni"

Surnames