SICWEBU

Clan Praise(s)

  • Sondi,Sondisa, Mbuyisa,Mbongo, bongo elide lase langeni, Mvemnyama, gqalela,nozaqhu nozimayile,heyhey! mabongo nibogida nigoduka ninga thinjwa lithambo lasemzini, anga velaphi umfazi  ongaphekela amabongo angapheki iinkobe ezimanyekenyeke, nguMakhesa no Mandlela.Mbuyisa!

  • mbong mbuyisa mvemnyana usondisa ukhoza ndima undlela

Surnames