SIBISI

Clan Praise(s)

  • Mahlase,Mlotshwa, Bhovungana kaNomashingila kaBango,wena kaButhela,kaMxhamama,kaSoshayo. Zimpisi (iziBisi) ezimlom'ubovu nabantabazo, wena kankomo inezitho ezinhlanu othandayo usika esakhe, abakwagidolo abakh'indlu bayibhekis'entshonalanga, mshayi wodaka kuvele uBivane kuvele uPhongolo kuvele uMzinyathi ziphile izizwe kusakhonzwa uMvelingqangi,iziBisi zikasiShishili sikaMnqandi kaMtshana izibisi zikaSikhephukhephu osilevu eside singangentshebe yembuzi izibisi zikaGawula kansuku.

Surnames