SIBENYA

Clan Praise(s)

  • Ldwala ka Dumakazi, Ngubonde ka Meluleko nkabi eyehla ngomrhorho ingenandlela bayivula indlela ndlela, livevengana elimabalabala elingathintwa ungalithinta liyarhoqobala ngu ntaba zoolundi endafika bezihlenga beziphalaza ndaze ndazihlenga zaguzubala. ngumphankomo, unzimende

Surnames