SIBANYONI BASWANI

Clan Praise(s)

  • mkhwanazi oluhlaza njegenyoni yezulu siphuthuma sikatshelana esaphuthuma amadoda esabana Umavula angene esipileni somile aphume siluhlaza njegotshani Owakwela intaba siyova bathi wenzani abanye bathi lena nyinyoni yamakhosi

Surnames