SIBANDZE

Clan Praise(s)

  • Goje, Phangela, Mdlanyoka, Ndzenge loncama netitho takhe, Emandzenge abitiwe kangwane abitelwe muti uyagedzagedza enkosini.

Surnames