SIBANDE

Clan Praise(s)

  • Goje Mdlanyoka Mndzenge loncama, owagidagida umzi'kalobaba, owafuna izinkomo zakhe, wena netitho takhe, emalobola zingapheli, emaNdzenge abitiwe kaNgwane abitelwe umuti uyagedzagedza enkosini Kuhlase Sibande

  • Goje Mdlanyoka Mndzenge loncama, owagidagida umzi'kalobaba, owafuna izinkomo zakhe, wena netitho takhe, emalobola zingapheli, emaNdzenge abitiwe kaNgwane abitelwe umuti uyagedzagedza enkosini Kuhlase Sibande

  •      Izithakazelo zakwa Sibande Goje  Kuhlase Mdlanyoka  Ndzenge loncama  Netitho takhe, emaNdzenge abitiwe kaNgwane abitelwe umuti uyagedzagedza enkosini.

Surnames