SIBANDA

Clan Praise(s)

  • Ngabantwana bakabani na?   Ngabantwana bakaZabonwangubani kaLonhinhi Owavulela abeNguni Yena uphunga igazi lamadoda Abanye baphunga igazi lamanina Ijaha lamandla la aphamban' abanye Yena umadolo mafitshane njengawembuzi zakwaMwase zokujuqulwa imilenze Wacezula amahhiya kuKapandasalo Wakhwela inqaba kaBukwayo njengensikizi Bamthela ngamanzi atshisayo kuChimamatila Akathandwa ngowasesiGodlweni ngoba engasoweMtshakatshakeni Kodwa wayigwaza sibili ngowaseNyezini, Amaphundla! Yena ngumadla kaJele Yena Njelenjele mfowabo kaNdukwini,  wayigwaza wayiqedisa ngezinyosi zaseNyezini! Eeeee Sibanda isilo esadla safohloza.mahamba ekhangekele phansi bethi ulamahloni kathi uyazigqaja ... uhamba unyathelisa saNdlovana, mhlakazi wezindaba zabafokazane ugudlugudlu nethi ugudl'amatshitshi kathi ugudlamanina usokhela SamaDawu amahleeee unwele lude luphukela entanyeni uboyibuza ekhaya kobabaamkhule eswazini bayayazi ngoba ilophaphe ekhanda ngamaJamela AMAHLE 

  • esathi ngokuswela amabala sayabikwa enkosini,inkosi yathi le yingonyama ,kayekelwe ingela bala,esadla safohloza sathi okuseleyo sagxoba gxoba phansi,umhlathi ongehlulwa thambo,umaqhoba.

  • Esadla safohloza okuseleyo sanyathela ngenyawo, ebhonga beswabe,dawuduna.

  • JamelaMdawiniVodlozaSokhela sama DawuMaqhobaDawudunaOmhlathi kahlulwa thamboIsilo, esaswela amabala sayobika enkosiniIbubesi uqoboIsilo esadla safohlozaUmahamba Ebheke phansi bethi ulamahloni kanti uyaziqgajaMhlakazi wezindabaUmahamba ngokuxgila njenge ndlovanaElibabe lingadliwa nkomo luya dangala

    • Lukanyo Mnggqolo here are my contacts(+27624546629)so we can get to know each other. Am also sibanda and my grandfather lives in zambia but am currently living in south africa...on facebook am Gift Mpho Gk

    • thank you for this. I am looking into my family history and know that my Grandfather was born in Zambia - with the surname Sibanda. So you know of anyway that i can get to know more about the Sibanda clan/people ( i know its a reach, because there are so many with the surname) but any information would help.. Please please..

    • thank you for this. I am looking into my family history and know that my Grandfather was born in Zambia - with the surname Sibanda. So you know of anyway that i can get to know more about the Sibanda clan/people ( i know its a reach, because there are so many with the surname) but any information would help.. Please please..

Surnames