SHWALA

Clan Praise(s)

 • Shwala, Gwabi, Nkonjan' emazombezombe, Yomuya wena ongabongelwa phandle ubongelwa endlini ngoba izwe liyoba libi, Mgeshe. Mfezi kamzimba, samban' esimba umgodi singawulali, Myaba.

 • Shwala , Gwabi, YomuyaSomgezaShwala ongabongelwa phandle ngob'izwe lokonakalaNkonjan 'emazombezombeMfezi

  • Shwala, Gwabi, Nkonjan' emazombezombe, Yomuya wena ongabongelwa phandle ubongelwa endlini ngoba izwe liyoba libi, Mgeshe. Mfezi kamzimba, samban' esimba umgodi singawulali, Myaba.

  • Shwala, Gwabi, Nkonjan' emazombezombe, Yomuya wena ongabongelwa phandle ubongelwa endlini ngoba izwe liyoba libi, Mgeshe. Mfezi kamzimba, samban' esimba umgodi singawulali, Myaba.

  • Shwala, Gwabi, Nkonjan' emazombezombe, Yomuya wena ongabongelwa phandle ubongelwa endlini ngoba izwe liyoba libi, Mgeshe. Mfezi kamzimba, samban' esimba umgodi singawulali, Myaba.

  • Shwala, Gwabi, Nkonjan' emazombezombe, Yomuya wena ongabongelwa phandle ubongelwa endlini ngoba izwe liyoba libi, Mgeshe. Mfezi kamzimba, samban' esimba umgodi singawulali, Myaba.

  • Mfezi kamzimba, zimba mgodi ningawulali, mgeshe. Siyabonga Melusi.

Surnames