SHWABADE

Clan Praise(s)

  • XabaNonkosiMashwabadaOwashwabadel'izindlubu namakhasiWashwabadel'inkomo nezimpondoAbahlephul'isinkwa siy'ebandlaBasebethi sihleshulwe umntwanaKanti sihleshulwe nguMlandakaziNomboko zindeMlotshwa Nina bakwaSinxe siyakhathalaNonkosi omhle nonyawo lwakheZala kubusa nokuncishana BY:Bonga Xaba    

Surnames