SHOLE

Clan Praise(s)

  • Batloung-ba-ga-Shole Ke bokollela mošwang wa Tlou-Tona Ka re ga se a lala se bobile seoka   Nama ya seoka ga e jewe Baji ba sone ba ka duma mala Ba lala ba goa masigo re robetse Ba tsoga ba wetse diperuperu ba otile.   Ke masudubele a mokgopa Ke yo gotweng moimana ga a fetolwe Ke mphetolang ke santse kentse- Ga ke eme ga kena borapelo   Ke sebokwana se mojo mogolo - Se bula ntlo ka molomo - Letsogo le sale se fufega  Motho wa ga seiletsa bangwe matsema  A gaabo matsema antse a bolotsa fela  

Surnames