SHOBA

Clan Praise(s)

  • Shoba! Mwelase(ongaweli ngamazibuko, owelangezimpambosi zomfula), mathumba Nduna ziya ko Nkosi! Mpikela! uMkhithika onjengezulu! uNdumela (gwaza amadoda naba fokazana, unhlangothi zibomvu zimanxebanxeba. Nongendla! oMagadleguqile njenge thole! oMgobodi ovelengekhanda phezukwentaba! Ezinye; Mwelase! Mpikela! Mafisa! Ntshonondo! wena wambabana wakwaDubazane, Wena wendlove yesiluba, Wena wakambambo kazibalwa kubalwa amakhanda amadoda, Wena ongaweli ngazibuko owala ngezimpambosi zemifula, Mathumba Nduna ziya ko Nkosi, Khondlo! Ezinye; Shoba! Mwelase! Mpikela! Nongalo! Njembe! uNkomokaziphusi zisengwa ubusika nehlobo Ezinye; Shoba! Mjakada! Nowanqa! Zikode! mbambandlovu!(ziyaqhubeka) Ezinye; Shoba! Mbanzeni! Mgcibe!(to be continued) Bonke laba batholakala KwaZulu-Natal, futhi bakhuluma IsiZulu abanye kanye nesi Swati. Kukhona abanye abatholakala eMpumalanga Province)KwaMhlanga, ENkangala, eMalahleni etc, bakhuluma IsiNdebele, IsiZulu, IsiSwati (Izithakazelo zizolandela) Kanti futhi kukhona abakwa Shoba abakhuluma isi Pedi, batholakala kakhulu e Limpopo, e Sikhukhune nakwezinye izindawo (praises will follow) 

  • SHOB A MBANZENI, MNGCIBE, DUBULUKHOBOKHOBO. MPIKELA JAKADA. NOWANQA. SHUKULASE WENA WASE SWAZINI. KAMADOLO.KHALA ELIMQONGO ELIZLINGABELUNGU. MWELASE BHANGANEWENA ONGAWELI NGAZIBUKO OWELA NGENHLANGANO ZOLWANDLE.WENA WAKA MPHUBANE

Surnames