SHIBASE

Clan Praise(s)

 • Yeni, Shibase, Gcobakatane, Zondi, Mgabhase, Mqathongo, Qhenya Mntomuhle, Nkophe ezinde ngokuqhwebana, Nduku zinobulongwe ngasempathweni, Ntombi ezibuya emendweni ngoba zesaba ukuhlupheka, Mzungu, Sofeke, Mntungwa, Shayankomo

  • Kwa Yeni/Shibase asikho isithakazelo esithi Dlaba (labo abantu bakwa Shezi) nesithi Nondaba Gagashe Luqa nasho asikho. Ngenxa yolwazi olungenele abantu abanalo bagcina bezihlanga izithakazelo zakwa Yeni nezako Zondi Nondaba.....kanti thina siwu Zondzi Shibase. Ngiyabonga

  • By: L B YENI

   Yeni,Zondi.>Shibase.Luqa,Gagashe,Mqathongo,.,Dlaba,Mgabhase,Nondaba,ntombi zibuya mendweni zesaba ukuhlupheka,nduku zino bulongwe ngase mpatweni

  • By: L B YENI

   YENI,Shibase,Zondi,Luqa,Gagashe,Dlaba,Mqathongo ,Mgabhase,Nondaba ntombi zibuya mendweni zesaba ukuhlu pheka,nduku zinobulongwe ngase mpathweni

  • By: L B YENI

   Yeni Shibase Zondi Luqa Gagashe,Dlaba,Mqathongo,Mgabhase,Nondaba,ntombi zibuya mendweni zisaba ukuhlu pheka,nduku zino bulongwe ngase mpatwe

Surnames