SHEZI

Clan Praise(s)

  • Ithuk' elathukuza phansi koThukela lafica amadod' ehlela nalo lahlela

  • DlabaShukulasiDludleMnomiyaOwadl'imihlambi yamadodaOwadl'azinkoma zamaNdebeleOdl'uDlaba uyacebaMavulane owavul' iNkandl'ivaliweMchubeMlotshwaSigananda, phum' eNkandla!!

Surnames