SHEKWA

Clan Praise(s)

  • Shekwa! Lusibane  Mahhendle  khunjeni Ntjalintjali Atidli mabele tidl imbungulwane Wena wasemakhunjen Wena siba lolukhulu lwaMphetfwane Wena wematinyo lamakhulu etimbembewula shekwa!  

Surnames