SHAZI

Clan Praise(s)

  • Bhayeka; Zindela; Bombo; Nodlunge; Nqabenkulu, bhangubhangu lentaba, wena onganukwanga muntu kepha wanukwa abahambi bendlela, nonyamela mkhonto kawukhumuki, sitoyi...

Surnames