SHAWUZA

Clan Praise(s)

  • Mnguni wena waseCebeleni, NcobelauShawuza oshisayo oshisemuva nangaphambiliuthandomthandayo angamthandi uyamkhahlelaNkosi uthanda abanjani?uMthongothiwa wothiwa zinyoni zezulu kuphelauQobodwane uSomdibelauShawuza kashayeki ushayeka ngamatsheuMhlakothi owugawuluhlumeThusi liyabenyaumacash'eHlungwini njengeShongololoukhwehlela komebamnyama ubabona ngamazinyobahle nangaphansi konyawoamadwala abusheleleziabakhanya ebumnyameniabangahambi ngendlela ngoba ihamba abafokazanaabahamba banhlanhlathe njengeNkalankalaonkomo zabo ziningi

Surnames