SHANGASE

Clan Praise(s)

  • Vumezitha..Mkheshane(Shangase)..Thomani..Majola..Shuku..Mvula..Ndaleka..Gusha..Mshiyane..Mnguni..Macebo..Zikhulu(Uyikhulu)..Smangenduku. Added by. Nkosithethelelabakwazabakwenzayo Nkululeko Shangase..kaDingisono uMadodeni Bonginkosi Shangase kaBhongo uHambayedwa..kaGaqa

  • Vumezitha, Mkheshane,Tomane, Ndaleka,Mvula, Shuku.

  • SHUKU! NDALEKA! MKHESHANE! MVULA! TOMANE !  Nogunjwa! Vumezitha! Mashiyamahle engathi azoshumayela NINA BOPHONDO LWENYANGA YAKOMTHIYANE, OLWAMISA U SHANGASE! NINA BAKO SIBINDI SIMNYAMA NGOBA SIMNYAMA SONKANA! ONKOMO ISENGELWA EMEVENI! NINA ENAPHA UMUNTU ISENGWA ENINIKA UMUNTU ENGATHI NIYADIKILA! NDOLO WENA OWANIKA UBALUNGILE INDANDATHO WAKUNIKA UNDANDATHO UNDILINGA OMKHULU. ________________________________________________NONQOMA, NOGALELA, MAGEZA NGENTUSI, ZIBAYA EZINHLE ZASEKHAYA KHULU,! SOMAHLANZA____________SHUKU!!!!!!!. MASENGELA EMVAKWENDLU KWA MTSHAKAZI!

    • I'm grateful to you shame, you helped a lot, I feel like a human being for the first time in my life

Surnames