SHAMASE

Clan Praise(s)

  • Sibusiso Sello Shamase is a Group Executive Officer of Siyotheza Group (Pty)Ltd: subsidiaries ( Siyotheza Security and Logistics services cc specializing in (security and Transport) Siyotheza Thusanong Financial Services (Pty) Ltd: specializing in (Long term Insurance and Short term Cash loans services) Shamase, Nzima, Bongi, Mawela, Mfemba, Mafingo. Nina abase iweleni enawela ngelikhulu abafokazane bawela ngelincane be saba ukwemuka. wena dlozi lo muntu o mdala nyanda ye zulu, wena zinja zi ya bulwa nge ntwasa nyanga, wena mhlathi nqcaphela ku nqcokolwa. wena ka jojo odla eyedwa wena ka siphendukazana onje nga waka Ndlela, nina oDlamlenze dafosi mzondo wey'ntaba

Surnames