SHABANGUU

Clan Praise(s)

  • Godide, Mphemba, Ntuli, Ndlela kaSompisi, Sothole, Gudukazi uyiNcwayo, Khuboni, Sompisi owaphemba ngamakhand'amadoda, Abanye bephemba ngomlilo, Nina base Lenge, Enabonakala ngefu lezintuli, Kwabe kunguSompisi kaGuqa, kaMasalela, Mazimuzimu enidla'abantu, Mgwabini wemikhonto, Umahlatshwa ebuhleni njengethole, Umagaju njengengwe, Inhlangu eyeqa iphindaphinda, Umanxeba angamanxuluma, Kwasa bemhlaba uGwabini, waphika, Lang'elaphum'endlebeni yendlovu, Nyaka wumbe, Lophum' endlebeni yengwenya, Unonjiyelwa, Kulala uhlangothi lubomvu, Ugodo olumuka namankayiya, Langa!

Surnames