SHABALALA

Clan Praise(s)

  • MSHENGU SHABALALA DONGA  LUKAMAVUSO SIDWABASILUTHULI SIZOBANCWABA MHLA BEZANOMLANDAKAZI NINA ENAQAMBA  AMANGA NATHI UMHLANGAMVULA  IDILIKILE KANTI AWUDILIKANGA NINA ENAKE NAWA NINA ENEMBANEMBELELA NABUYA NEMBUZIKAZI ENESILEVUKAZI BO SHABALALA  

  • Mshengu, Shabalala Ludvonga kaMavuso kaNgwane(Mswati II) Madlangampisi Smahl'esihle esangwa yindlovu Wena lowabuz'umdlandla kuboShabalala Wena lowacedza Lubombo ngekuhlehletela Wena wakaWawa Mhlonga mvula Sidvwaba sinelutfuli Sobangcwaba ngani beza nomlandakazi Singabangcwaba sifute ekhabo nyoko Okwenu akuvalwa ngemivalo Kuvalwa ngamakhand'amadoda Awucedvwa Mshengu   Shabalala Mavuso Mabuza Magwaza Yengwayo Magudulela Ginindza Nxele

  • Mshengu Shabalala, Donga Lamavuso, Sdwaba sothuli, sobangcwaba ngani beza nomlandakazi. Mshengu Shabalala, ludonga laMavuso,wena weza nonina kabonina,bathi umhlangamvula udilikile kanti umhlangamvula awudilikanga baqamba amanga,wena wakawawawa,isidwaba esilithuli,madlangampisi, ba kaShabalala bavhala iwa ngamakhanda, Mshengu shabalala!!!!!!

Surnames