SEYAMA

Clan Praise(s)

  • By: Gugu Duze

    Duze ,Dunga nkomo,Mseng'usebaleni ,luvuno lwabaliwayo,ndabase!gwagw'umbani wezulu,wena kab'hlalu abuhlangani,ngcengce phuza kwezinde iziziba ngoba kwezimfishane ingqundeka omlomo!

Surnames