SEYAMA

Clan Praise(s)

  • Mntimandze, Bhambo lunye - tingaba timbili tiyobuya ekhabonina, wena waGucekhaba, wena waMsila khokhobemalangeni, wena waPhutana lelandza ngekwenaba.

  • By: Gugu Duze

    Duze ,Dunga nkomo,Mseng'usebaleni ,luvuno lwabaliwayo,ndabase!gwagw'umbani wezulu,wena kab'hlalu abuhlangani,ngcengce phuza kwezinde iziziba ngoba kwezimfishane ingqundeka omlomo!

Surnames