SERAKI

Clan Praise(s)

  • Ore:Kenna Seraki 'a Kgalantlola makwa. Mokwakwaila wa tsela. Bare tsela mpoetse morago. O mpoetse maruping o etse mola o ntsea. Ore gesu ke bowa mohlake mohlaka marole. Mohlopi a mmasebutla sa dimo seolo Mathebo. Wa naka dira le magodi a Tubatse. Ore ke bowa Phooko le Phookwana mabje maramaga. Mabje magolo ka mabedi. Ekago ke mae a tshilwane. Ore:ke mohlako wa Raphogole a Ngwato. Ore rena gehu re Marota a mahubedi. Digolokwane tsa Tjate. Dibolaya diipolayela boba tsa Mohlaka.

Surnames