SEPHOFANE

Clan Praise(s)

  • Ndlela, Sbhekuza, Ndokose, Nongobe, Matyeni ka Nala. ISbhekuza esaBhekuza enkundleni kwadade-boyise uMntambose. AmaNala amnandi njengebele likaBelenyane, Ongath' uma ukhamba ngomend' unqwenele ukulikhwebula. Lapho s'khamba khona s'nyanyaza ngenyongo yembuzi. NgabakwaNongobe zinengozi, bakwaNaka-naka ng'yakhala, izilila-gazi njengembuzi abanye belila iinyembezi, Nina nahlab' indoda yanyel' emphandeni. ZiziBhekuza izala kulandela amakhosi, kuba zisithi zizinkosi ekhabo. Nina mazala nkosi ngozal' iNgonyama uMtimkulu. NgabakwaNyathikazi, ngabakwaNodabekhulu. Nina bakwaMnyanyathek', Yeyheni maNala Phumani eSwazini Nize nembeleko, nize kubeleth' umntwana Usenkundleni yamaHlubi ! Ludonga - dilika kade sinath' emaxhaphuzeni.   Reference: AmaHlubi Amahle (Facebook)/Bandile Nodada And my Grandma: Makgathatso Sephofane nee Rakabaele (Umthwakazi)

Surnames