SEPENYANE

Clan Praise(s)

  • Ke Mohlakwana Pholo ya Disema, Maila-ho-ngwathela, Motho ya sa jeng ngwathwana sa maobane, Wa Napo le Mosito, Ya jang feela ha ho thea ya diotlwana, Ho thea e menyenyane, Ke letibi, ke lefirwane, Tshwene ya etjha senana e beleha. Ke kwena, kwenanyane, E a hlapa, e a theosa madiboho, Kwena,kwena tse ding ha di e je!

Surnames